Tekniikan akateemisten toiminnanjohtaja Heikki Kauppi on vastustaessaan ensimmäisen sairauspäivän palkattomuutta (AL 12.1.2016) todennut, etteivät lyhyet poissaolot ole yleinen ongelma, vaan työpaikkakohtainen johtajuusongelma.

Heikki Kauppi on todennut, että ”Lyhyet poissaolot eivät ole Suomessa yleinen, vaan työpaikkakohtainen ongelma, joka todennäköisesti heijastelee yleisesti niin sanottua huonoa johtamista.”

On totta, että hyvä johtajuus usein ehkäisee lyhyitä sairauspoissaoloja. Se voi ehkäistä myös pitkiä poissaoloja. Sairauspoissaolojen tai niiden puuttumisen syyt vaihtelevat kuitenkin tapauskohtaisesti.

Mitä on hyvä johtajuus? Mielestäni sitä ovat esimerkiksi kiittämisen, kannustamisen ja innostamisen lisäksi tarvittaessa myös varhainen puuttuminen poissaoloihin, työkykyselvitykseen määrääminen ja ääritilanteissa jopa yksilöperusteinen irtisanominen.

Vaikka viimeksi mainitut keinot niiden kohteen tai vaikkapa luottamusmiehen mielestä tuntuisivat vääriltä, ne voivat harkiten ja lainmukaisesti käytettyinä olla työyhteisölle oikeudenmukaisia ja tervehdyttäviä.  Työssä jaksaminen riippuu useasta seikasta. Näitä ovat muun muassa henkinen ja fyysinen terveys, osaaminen, oppimishalu ja motivoituneisuus sekä työpaikan ilmapiiri.

Hyvät johtajat pyrkivät ylläpitämään ja parantamaan työnteon edellytyksiä, mutta yksin he eivät pysty alaistensa jaksamista turvaamaan.

Jokaisen työyhteisön jäsenen on syytä kantaa oma vastuunsa.

Esimiestaitojen lisäksi hyvällä työpaikalla panostetaan myös alaistaitoihin.

Katariina Sorvanto, Ylöjärvi