Tahdoin ehdokkaaksi. Tarjouduin itse ja pääsin. Vuosi oli 2010 ja kyseessä seurakuntavaalit Espoossa. Sen jälkeen on tullut monia muita vaaleja ja ehdokkuuksia – ja osallistuminen on kerta kerralta tuntunut luontevammalta.

Kuntavaalit lähestyvät. Ehdokaslistoja kasataan vielä noin puolitoista kuukautta. Selvää on, että äänestää kannattaa, mutta kenen kannattaa lähteä ehdolle? Millainen on hyvä vaikuttaja?

Ajankäyttö

Luottamustoimet vievät aikaa. Asioihin on perehdyttävä. Kokoukset kestävät. Äänestäjien kanssa keskustellaan myös vaalien välillä. Tämä kaikki on totta. Politiikkaan ei kannata lähteä, jos aikaa ei ole.

Toisaalta omaa ajankäyttöä voi myös hallita. Ajankäytön rajoittaminen voi jopa parantaa lopputulosta, koska erityisesti silloin on syytä keskittyä vain olennaiseen. On myös tärkeää ymmärtää, että poliitikoilla on omat vastuualueensa ja kuukausipalkkaa saavilla viranhaltijoilla taas omansa, eikä ole poliitikkojen asia hoitaa viranhaltijoiden tehtäviä.

Vapauttavaa: poliitikon ei tarvitse eikä edes kuulukaan tehdä kaikkea!

Yhteistyö

Oman roolin ja sen asettamien vaatimusten ymmärtäminen on toimivan yhteistyön pohja. Aivan kuten ihmissuhteissa yleensäkin, myös politiikassa auttaa huomattavasti, jos tietää paitsi omat toiveet ja tavoitteet, myös sen, kuinka realistista niitä on toteuttaa.

Yksi yhteistyön osa-alue on ryhmäkuri. Kun omassa valtuustoryhmässä päätetään äänestää tietyllä tavalla, sen mukaisesti on toimittava, ellei erikseen saa lupaa muuhun. Jos ryhmä ei toimi ryhmänä, se ei enää ole ryhmä.

Politiikka vaatii yhteistyötä myös ryhmien välillä. Mikään puolue ei meillä voi toimia yksin. Kompromisseja on tehtävä paitsi oman puolueen sisällä, myös puolueiden välillä.

Yhteistyövaatimukset eivät kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö yksittäisellä valtuutetulla tai lautakunnan jäsenellä olisi valtaa. Toki on. Sitä on vaan käytettävä oikeaan aikaan eli käytännössä yleensä asioita valmisteltaessa sekä tarvittaessa myös asiantuntevasti ja rakentavasti perustellen.

Muutokset

Kuntien rooli muuttuu muun muassa sote- ja maakuntauudistuksen myötä. Tässä muutoksessa voidaan nähdä vaaroja, mutta toisaalta myös etuja: kuntien resursseja vapautuu jäljelle jääviin tehtäviin, kuten varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja yritysten toimintaedellytysten parantamiseen.

Kasvun ylläpitäminen ja sen asettamiin haasteisiin vastaaminen ovat jatkossakin tärkeitä teemoja Ylöjärvellä. Oman kaupungin elinvoiman turvaaminen on meidän kaikkien edun mukaista.

Vastuulliset päätökset eivät tarkoita rahan jakamista samassa suhteessa kuin aiemmin. Rakenteelliset uudistukset ja sitä kautta tehtävät sopeutukset turvaavat monen tärkeän palvelun tulevaisuuden. Ajoissa reagoimalla vältetään äkkijarrutukset.

2017 vaalit

Muutin toissa vuonna Ylöjärvelle. Luovuin silloin edellisen kotikaupunkini luottamustoimista. Se tuntui haikealta ja henkilökohtaisesti harmilliseltakin.

Luotin kuitenkin siihen, että puolueeni sisällä tilalleni valittaisiin osaavat ja motivoituneet henkilöt: isossa kuvassa tärkeää oli vaaleissa saavutettu koko ehdokaslistan menestys, jonka perusteella myös paikkamäärä pitkälti ratkesi. Tiesin myös, että voisin jatkaa vaikuttamista uudessa kotikaupungissani.

Tahdon jälleen ehdokkaaksi. Olenkin lupautunut Kokoomuksen listalle kevään kuntavaaleihin Ylöjärvellä. Moni asia on meillä hyvin, mutta paljon voimme vielä parantaakin. Siksi olen käytettävissä.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Ylöjärven Uutisissa 11.1.2017