Monet ehdokkaat ovat vielä viimeisinä päivinä ennen sunnuntaita tavattavissa eri kampanjatapahtumissa. Niin myös minä.

Keskustelen mielelläni muun muassa siitä, miten nykyisellä verotasolla voidaan turvata olennaiset palvelut. Veroja on syytä ennemminkin laskea kuin nostaa eikä lisävelan ottaminen yleensä ole kestävä ratkaisu.

Rahaa on kuitenkin syytä käyttää – tehokkaasti ja yhteiseksi hyväksi. Tässä muutama ajatus.

Miksi olen ehdolla?

Olen käytettävissä, koska tahdon olla mukana rakentamassa entistä parempaa Ylöjärveä. Kaupunkikin voi osaltaan palveluja suunnitellessaan ja tarjotessaan vaikuttaa siihen, että perheen ja työelämän yhdistäminen olisi nykyistä joustavampaa ja helpompaa. Usein kyse on asenteista ja uusista ideoista eikä välttämättä lainkaan rahan lisäämisestä.

Jokaisella on oltava mahdollisuus sujuvan arjen järjestämiseen. Muun muassa laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ovat tärkeitä. Jokaiselle nuorelle on syytä tarjota toisen asteen koulutuspaikka ja mahdollinen syrjäytymiskierre on syytä pyrkiä katkaisemaan.

Jokaisella lapsella ja nuorella on jo nyt mahdollisuus harrastaa Ylöjärvellä. Kaikille emme voi taata kaikkea, mutta maksuttomista palveluista mainittakoon vaikkapa kirjasto ja edullisista uimahalli. Jalkapalloilumahdollisuuksien parantaminen olisi plussaa ja selvä imagoetu.

Miksi kaavoitus?

Olen lehtimainoksissani todennut, että ”tulevaisuuden Yläjärvi luodaan kehityksen, koulutuksen ja kaavoituksen turvin”. Toki pitää kouluttaa, kehittää ja kehittyä, mutta miksi myös kaavoitus?

Toimivalla kaupunkisuunnittelulla ja kaavoituksella

– tarjoamme ja luomme mahdollisuuksia yrittää ja onnistua elinkeinoelämässä

– varmistamme harrastuspaikkojen käytettävyyden sekä

– luomme perustan monipuoliselle liikkumiselle,  toimiville lähipalveluille sekä työpaikkatarjonnalle ja viihtyisälle,  turvalliselle elinympäristölle.

Sydämen asiana

Muutin toissa vuonna Ylöjärvelle. Tuon tänne sekä uutta näkemystä että vanhaa kokemusta asioiden hoitamisesta muualla.

Sydämen asianani on  tulevaisuuden Ylöjärvi. Kaupunginvaltuutettuna toimiminen olisi luonteva jatko verkottuneen lakimiehen osaamisen jakamiselle.

Tule jutulle ja anna äänesi – yhdessä voimme rakentaa entistä parempaa kaupunkia!

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Ylöjärven Uutisisten vaaliblogissa 6.4.2017