Valtuuston puheenjohtaja, hyvät läsnäolijat ja muut seuraajat.

Kaikki johtaminen on vaativaa ja vastuullista. Kuntajohtaminen on erityisen vaativaa ja erityisen vastuullista. Myös kaupunginjohtajan valitseminen on vaativa – ja vastuullinen – tehtävä.

Siksi tahdon tässä nostaa esiin ensinnäkin yksittäisiä seikkoja niistä olosuhteista, joissa monet kunnanjohtajat nähdäkseni nykyään työskentelevät. Puhun myös tämänvuotisesta Ylöjärven kaupunginjohtajan valintaprosessista ja lopuksi mainitsen esimerkkejä eräistä kunnanjohtajalle ja myös hänen johtamalleen kunnalle hyödyllisistä taidoista.

Nämä ovat yksittäisiä nostoja eli on paljon muutakin merkityksellistä, josta voisin puhua, mutta näillä kaikilla pistemäisillä teemoilla on yhteys johtamiseen ja viestintään. Iso osa johtamisestahan on viestintää – joka taas on paljon muutakin – ja pääosin ihan muuta – kuin esimerkiksi ”somehelinää”.

Kunnanjohtajan työssä haasteita ja ristiriitoja on runsaasti. Osa niistä on henkilöiden välisiä. Moni kuntajohtaja hakee apua ja keinoja tilanteisiin, joissa kuntapoliitikko käyttäytyy epäasiallisesti. Julkisuudessa nostetaan usein esiin halventava nettikirjoittelu, mutta se ei missään tapauksessa ole ainoa – eikä välttämättä edes suurin ongelma.

Todella iso haaste ja ammattimaisen johtamisen edellytyksiä kaventava seikka nimittäin on monien johtavienkin poliitikkojen omaksuma ja vuodesta toiseen käyttämä kielteinen vihjailu ja vaivihkainen mustamaalaaminen: mikään ei ole hyvin, aina on jotain pielessä… Jos kunnanjohtaja tekee jotain paljon, niin se on väärin – tai jos hän tekee vähemmän, niin olisi pitänyt enemmän.

”On tullut huolta ja palautetta, luottamuksellisesti.” Näin todeten osa paikallispoliitikoista tuo nimettömiä kantoja keskusteluun, omat kädet siitä pesten ja oma oikeudellinen selusta turvaten – kun he vaan välittävät huolta ja palautetta, luottamuksellisesti. Näitä keskusteluja käydään eniten kuntajohtajien selkien takana – siitä huolimatta, että poliitikot jatkuvasti itse korostavat avoimen vuoropuhelun ja kunnanjohtajan tukemisen tärkeyttä.

Aika paradoksaalista, eikö?

Vaikka ikävät vihjailut eivät alun perin olisi olleet edes totta, niin moni alkaa uskoa niihin, kun niitä toistellaan ja vielä jopa vähitellen suurennellaan.

Kielteisten puheiden kierteiden vastapainoksi tarvittaisiin paljon myönteistä puhetta. Olisikin hienoa, jos esimerkiksi johtavat viranhaltijat lojaalisti tukisivat toisiaan eivätkä yksittäisetkään heistä lähtisi mukaan poliittisiin ihmispeleihin. Epäkohdista on toki syytä puhua, mutta mieluiten suoraan henkilöiden välillä, ei anonyymisti kiertoteitä pitkin, jo etukäteen syylliseksi valittua maalitellen ja itselleen pikavoittoja havitellen.

Ristiriitoja ja haasteita liittyy myös kunnanjohtajien tavoitteiden tempoilevaan poliittiseen muuttamiseen, takautuvastikin. Esimerkiksi väestönkasvun tavoite on voitu asettaa maltilliseksi, jotta talous pystyttäisiin pitämään senkin johdosta tasapainossa, mutta sitten, kun väestö ei olekaan kasvanut yhtä paljon kuin naapurikunnissa (joissa tavoitekin on voinut olla eri ja jotka ovat velkaantuneet meitä enemmän), alkaa kritiikki: miksi meillä kasvetaan näin vähän, olisi pitänyt kasvaa enemmän!

Kuka siis enää tahtoo kunnanjohtajaksi, tällaisiin olosuhteisiin?

***

Mikä tilanne meillä täällä Ylöjärvellä nyt on?

Emme valitettavasti tänä vuonna saaneet Tampereen

kaupunkiseudulta Ylöjärven kaupunginjohtajan tehtävään sellaisia varteenotettavia hakijoita emmekä suostumuksen antajia, jotka ainakaan minulle kertoisivat paikan kiinnostavuudesta muuten kuin poliittisten pelien kohteena – ja näyttämönä. Emme, vaikka valintaryhmä käytti myös suostuttelumenettelyä: hakuilmoittelun lisäksi kykyjenetsijä kontaktoi – soitteli ja maanitteli suoraan lukuisia henkilöitä. Pitkän yrittämisen jälkeen saatiin kaksi(!) nimeä, mutta eivät ne valintaryhmälle kelvanneet.

Ymmärtääkseni Ylöjärven poliittisen johtamisen tilanne oli ja on myös lähialueiden ammattijohtajien tiedossa. Lavasteet ja muut kulissit eivät ole kätkeneet kaikkea tapahtunutta.

Alkuperäisten hakijoiden lisäksi haluttiin siis muita, laadukkaampia, mutta kolmella alusta asti mukana olleella hakijalla sitten kuitenkin edettiin. Heistä kaksi oli jo kauan ennen virallisen haun alkamista ollut tässä näytelmässä mukana.

***

No, ehkä kunnanjohtaja välillä tarvitsee näyttelijän taitojakin. Kaikkea kun ei tietenkään kuulukaan kertoa ulospäin. Pitää esimerkiksi olla lojaali omalle työyhteisölle, vaikka aina ei huvittaisikaan. Pitää ottaa vastaan sellaistakin kritiikkiä, joka tarkkaan ottaen kuuluisi jollekulle toiselle – sillä kunnanjohtaja ylimpänä viranhaltijana vastaa ainakin jossain määrin myös monen muun tekemisistä ja tekemättä jättämisistä.

Mistä muista taidoista voi olla hyötyä? Politiikan ymmärtämisestä aivan varmasti. Kunnanjohtajankin työssä kyse on yhteistyöstä – ei vastakkainasettelusta.

Mutta olisiko suoraan poliittisesta asemasta siirtyvä kuitenkin liian altis puolueellisille vaikutteille – ja kenties loputtomassa kiitollisuudenvelassa hänet uuteen asemaan auttaneille?

Jos taas ei tunne politiikkaa muuten kuin viranhaltijatehtäviensä kautta, saattaa pitkänkin työuran jälkeen edelleen puhua eri kieltä kuin luottamushenkilöt.

Eli kyllä jossain jo aiemmassa elämänvaiheessa hankitusta omakohtaisesta poliittisesta kokemuksesta voi hyvinkin olla hyötyä, vaikka yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä kunnanjohtajan työtä ei olekaan. Ja vaikka kunnanjohtajan taitavuuskin voi alkaa osaa toimijoista ärsyttää. Eli kuten jo aiemmin totesin, vääriä työskentelytapoja voidaan aina – valitettavasti – väittää olevan.

Mikä sitten olisi ratkaisu? Itse arvostan ja edellytän rehtiä yhteistyötä viranhaltijoiden ja kuntapäättäjien kesken. Aivan kaikilta. Mutta kukapa ei näin sanoisi. Teot sitten vaan vaihtelevat.

Ylöjärven kaupunginjohtajalta on toivottu vaikka mitä temppuja ja taitoja – ja toki toivoa voi. Sille on kuitenkin syynsä, miksi kaupunkimme palveluksessa on noin 2000 henkilöä. Kaikki asiat eivät kaupunginjohtajan hoidettaviksi kuulu, joten jätetään mieluusti muillekin hommia. – Ja yritetään me poliitikot itse toimia omien vaatimustemme mukaisesti.

Kannatan Timo Nousiaista Ylöjärven kaupunginjohtajaksi.