Totuus esiin: Espoossa on hyviä ja huonoja päiväkoteja. Rahaa tarvitaan, mutta se ei ratkaise kaikkea.

Ryhmäkokojen pienentäminen ja erityislasten tarvitseman tuen lisääminen ovat tärkeitä ja kaikkiin hoidossa oleviin lapsiin vaikuttavia seikkoja. Ilman rahaa niitä ei saada. Henkilökunnan asenteisiin taas vaikutetaan eniten johtamisella ja työhyvinvoinnilla.
Nyt kouluikäinen lapseni oli yksivuotiaasta alkaen kolmessa eri espoolaisessa päiväkodissa, yhteensä reilut kuusi vuotta kun esikouluaikakin lasketaan mukaan. Kaikki päiväkodit olivat kunnallisia noin 100 lapsen yksiköitä.

Ensimmäinen ja kolmas olivat loistavia, niiden välissä ollut ja onneksi melko lyhyeksi jäänyt tuttavuus taas ei.

Päiväkotien johtajien taito- ja asenne-erot näkyivät selvästi.

Johtamistaitoja tarvitaan työilmapiirin parantamisessa ja säilyttämisessä. Moni yksikkö on pitkälti vetäjänsä näköinen. Tasapuolisuus ja motivaation ylläpitäminen ovat todella tärkeitä taitoja.

Arjen jaksamisessa ei niinkään tarvita erityisiä tyky-päiviä, vaan ennemminkin työntekijöiden tarpeiden jatkuvaa kuuntelua ja arjen vuorovaikutusta.
Johtamista ja johtajia haukutaan usein turhiksi. Totta onkin, että huonoista johtajista on lähinnä harmia.
Hyviä johtajia sen sijaan tarvitaan kipeästi, muuallekin kuin päiväkoteihin.
 
Katariina Sorvanto (Kok), lakimies, yritysjohtamisen opiskelija