Palaute on tärkeää. Kaikesta tekemisestä – ja tekemättä jättämisestä – voi antaa palautetta.

Ilman rakentavaa palautetta on vaikeaa kehittyä. Minä ainakin tahdon useimmiten parantaa suorituksiani. Siksi toivon kriittistäkin palautetta.

Palautteen antamiseen, saamiseen ja palautteesta keskustelemiseen liittyy monta näkökulmaa. Siksi kirjoitin lyhyen muistilistan:

1) Palaute kannattaa yleensä antaa sille, jonka toimintaa arvostelee tai joka jatkossa voi toimintaan vaikuttaa. Kaupan tuotteita on syytä kehua tai haukkua kauppiaalle, mutta pomon epäoikeudenmukaisesta käytöksestä voi olla hyvä keskustella myös hänen esimiehensä kanssa.

2) Palaute kannattaa myös perustella – ja tarvittaessa kertoa oma näkemys siitä, kuinka jatkossa voisi onnistua paremmin. Se, että ”ruoka on pahaa” ei juuri auta, ellei palautteen antaja tarkemmin kuvaile, miltä se maistui ja miltä olisi pitänyt.

3) Yksittäiset moitteet kannattaa usein jättää omaan arvoonsa, jos palautteiden yleisvire on myönteinen. Toki parannettavaa löytyy aina jokaiselta, mutta kaikille ei koskaan voi olla mieliksi.

4) Toisaalta palautetta voi monesti antaa itse itselleen tai hyvälle kaverilleen. Tästä johtuen myös yksittäisiin kehuihin voi olla syytä suhtautua varauksella, jos palautteiden pääasiallinen sisältö on jotain muuta – ainakin jos palautteen kohteella tai hänen läheisillään on ollut mahdollisuus osallistua arviointiin.

5) Nimettömänä eteenpäin kerrottava puolueettomasti tilastoimaton palaute on kyseenalaista. Jos viestin välittäjä kertoo vain, että ”on tullut palautetta” tai ”on oltu huolissaan” jostain asiasta, niin mitä sitten? Kuinka kuulijat voivat varmistaa kertomuksen todenperäisyyden, jos edes palautteen antajien lukumäärä ei ole selvillä? Eivät välttämättä mitenkään.

6) Johdonmukaisesta ja toistuvasta, useiden ihmisten antamasta korjaavasta palautteesta olisi yleensä syytä seurata jonkinlaista muutosta. Jos rakentavasta palautteesta ei välitetä eikä siitä näytetä viisastuvan, se paitsi menee hukkaan, myös turhauttaa antajansa.

7) Kiittävä palaute antaa saajalleen voimia jatkaa samaan malliin.

Saan itse useimmiten varsin kannustavaa ja perusteltua palautetta – muiltakin kuin itseltäni. Mutta kun palautetta tulee runsaasti, joukkoon mahtuu monenlaista.

Toivon voimia ja viisautta kaikille palautteiden kanssa tekemisissä oleville. Eli meille jokaiselle.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Ylöjärven Uutisissa 6.9.2017