Kuntavaalityössäni olen saanut vastata monenlaisiin kysymyksiin. Tässä niistä yleisimmät, samoin yksinkertaistetut vastaukseni.

Kannatanko kuntaliitoksia?

En kannata pakkoliitoksia, kuten Espoon liittämistä Helsinkiin ja/tai Vantaaseen. Kuntaliitosten olisi perustuttava vapaaehtoisuuteen, ja Espoosta liitostahtoa ei juuri löydy. Ei tarvitsekaan, sillä täällä asiat ovat niin hyvin, että pärjäämme omillamme.

Kuntia ei ole järkeä verrata yrityksiin. Kuntien nykyiset velvollisuudet huomioiden optimaalinen kuntakoko ei myöskään mielestäni ole kovinkaan suuri: jo Espoon kokoista kaupunkia on vaikea johtaa ja kehittää. Ongelmat vain kasvaisivat, jos pääkaupunkiseudun suurimmat kaupungit yhdistettäisiin.

Onko oikein, että eri kunnissa on eri veroprosentti?

Kyllä on, ainakin kohtuullisissa vaihtelurajoissa pysyttäessä. Verokilpailu kannustaa kuntia pitämään huolta taloudestaan ja houkuttelemaan maksukykyisiä asukkaita – ja nämä seikat hyödyttävät myös vähemmän tai ei lainkaan veroja maksavia kuntalaisia.

Miksi pyrin Espoon kaupunginvaltuustoon?

Tahdon osaltani olla kantamassa vastuuta yhteisistä asioista. Tulevalla valtuustokaudella tehtävät ratkaisut eivät ole helppoja, mutta olen valmis olemaan mukana.

Jos en pääse valtuustoon asti, saan silti toivottavasti mukavan äänimäärän, joka vaalimatematiikasta johtuen hyödyttää myös muita puolueeni listalla olevia ehdokkaita. Antamienne äänten turvin uskon saavani mielekkään lautakuntapaikan ja pääseväni sitä kautta vähitellen kehittymään ja kasvamaan kunnallispoliitikkona.