Mitä kirkko tekee? Vaalikoneessa kysytään yhtäältä, mistä ehdokas karsii, jos seurakunnan talous heikkenee. Olennaista on pohtia myös, mistä karsitaan, ettei talous heikkene. Toisaalta seurakunnan jäsenyyden pitäisi olla houkutteleva – ja vaalikoneessa kysytäänkin ehdokkaille tärkeimpiä panostuskohteita.

Ajattelen, että kirkon tehtävä on erilainen kuin esimerkiksi kaupungin. Kirkolla on oma ydintehtävänsä. Kirkko ei ole kaupungin virasto eikä täyspalvelulaitos. Kirkko voi ja sen pitääkin toteuttaa tehtäväänsä ihmisiä auttamalla, mutta muillekin toimijoille kannattaa jättää tilaa ja vastuuta.

Mikä kirkon ydintehtävä sitten on? Käsittääkseni sen pitäisi olla ensinnäkin monin tavoin toteutettava lähetys- ja julistustyö ja toiseksi seurakuntayhteisön tarjoaminen erilaisille ihmisille. Kaikki ovat tervetulleita näiden piiriin.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ydintehtävä ei ymmärtääkseni ole sen jäsenten kesken kirkkaan yksiselitteinen, ainakaan käytännön tasolla. Olisiko ydintehtävän kirkastaminen yksi olennainen arjen päätöksenteon tavoite kaikille seurakuntavaaleissa valituille luottamushenkilöille?

Tämä mielipidekirjoitus on julkaistu 14.11.2022 Kirkko ja kaupunki -lehden verkkosivuilla ja 17.11.2022 Kirkko ja kaupunki -printtilehdessä.