Mikä motivoi tai tekee tyytyväiseksi työssä? Entä mikä ei?

Uskallan väittää, että tyytyväiset työntekijät eivät välttämättä ole sen tuottavampia kuin muutkaan. Asia on ennemminkin toisinpäin eli (kärjistetysti) tuottavuus luo tyytyväisyyttä. Silti työtyytyväisyys ja työmotivaatio ovat mielestäni erittäin tärkeitä asioita.

Hallinto kuntoon?

Erilaisia hallinnollisia rutiineja inhotaan helposti. Tällaisten työtehtävien tarkoitus ei kuitenkaan ole kiusata ihmisiä, vaan esimerkiksi tuottaa tärkeää tietoa tulevaisuuden suunnittelua ja mahdollisia muutoksia varten. Siksi ”hallintoa” ei voi ”lakkauttaa”, mutta järkeistämistä ei toki ole kielletty.

Hallintorutiinit voivat pahimmillaan aiheuttaa suurta tyytymättömyyttä. Voidaanko siis esimerkiksi asiantuntijoita motivoida keventämällä työraportointia? Eipä juuri. Parhaimmillaankin – siis silloin kun hallintorutiinit kuormittavat ja ärsyttävät työntekijöitä mahdollisimman vähän – loistavasti järjestetty hallinto aikaansaa vain vähäistä tyytyväisyyttä ja motivaatiota. Työn ilon on siis joka tapauksessa löydyttävä muualta.

Raha?

Entä raha? Kasvattaako iso palkka motivaatiota? Jos palkka on pienempi kuin samaa työtä yhtä hyvin tekevällä kaverilla, sitoutuminen omaan työhön voi olla vaikeaa. Rahapalkan olisi siis oltava oikeudenmukaiseksi koettu.

Toisaalta pelkästään sillä, että palkkaa nostetaan, ei yleensä saavuteta pitkäaikaista motivaatiota. Kyse on siis lopulta aika lailla samanlaisesta ilmiöstä kuin työntekijöiden rasitteena pitämien hallintorutiinien kohdalla: jos asiat hoidetaan työntekijän näkökulmasta huonosti, hän on tyytymätön – mutta vaikka asiat hoidettaisiin kuinka hyvin tahansa, se ei silti takaisi kovinkaan kummoista tyytyväisyyttä.

Vapaaehtoistyössä ja erilaisissa luottamustoimissa on omat lainalaisuutensa: niihin eivät työelämän opit aina sovellu. Eräissä tutkimuksissa on osoitettu, että täysin ilmaista vapaaehtoistyötä tehdään mieluummin kuin vähäistä korvausta vastaan. Syynä on se, että raha saa vapaaehtoistyönkin tuntumaan osittain työltä, jolloin työskentelyn syy myös osittain muuttuu. Toisenlaisiakin tutkimustuloksia tosin on.

Vastuu?

Vastuuta on hyvä jakaa ja moni pystyy kasvamaan tehtäviensä mukaan. Kaikki eivät kuitenkaan tahdo erityisesti kehittyä tai edetä urallaan, jotkut taas kuvittelevat itsestään selvästi liikoja. Moni luotettava työntekijä ottaa vastuuta vähitellen. Osa pyrkii koko ajan kehittymään oman alansa asiantuntijana, osalle taas uuden tiedon omaksuminen on väkinäistä. Osa tahtoo esimiesasemaan, osa ei.

Vastuu on silti tähänastisista vastauksista paras. Motivaatiota lisää muun muassa se, että saa halutessaan suunnitella omia tehtäviään ja siten vaikuttaa lopputulokseen. Myös monipuolinen omien taitojen käyttö lisää motivaatiota. Jotta näitä motivointikeinoja voitaisiin käyttää, työntekijöille on annettava ja heidän on otettava vastuuta.

Muut seikat

Oma työ olisi koettava tarkoituksenmukaiseksi ja tärkeäksi. Esimiehen olisi oltava oikeudenmukainen ja tasapuolinen sekä annettava rakentavaa (ja mahdollisimman paljon myönteistä) palautetta. Lisäksi on vielä olemassa joukko yksilöllisiä motivaation ja tyytyväisyyden lähteitä.

Rahakin on oikeasti paljon tärkeämpi motivaattori kuin kyselytutkimuksissa myönnämme.