HOK-Elannon osuuskauppavaalit 2024

Sain näissä vaaleissa 83 ääntä. Kiitos jokaisesta!

Teemojani:

  • Laadukkaat, mutta kohtuuhintaiset tuotteet
  • Myymälä- ja palveluverkoston kehittäminen myös sujuvaan verkkoasiointiin ja yhteistyösopimuksiin panostaen – paikallisia palveluja unohtamatta
  • Osuusmaksulle on maksettava korkoa: asiakasomistajien sijoituksille (100 euroa/asiakasomistaja) pitää saada asianmukainen tuotto myös näin

Vastaukseni vaalikoneen kysymyksiin löydät täältä hakemalla numerolla 558.

Seurakuntavaalit 2022 Espoossa

Pyrin syksyllä 2022 Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokkaana Espoon seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja Olarin seurakunnan seurakuntaneuvostoon. Ylsin varasijoille. Kiitokset kaikille äänestäjilleni! Vastaukseni vaalikoneeseen löydät täältä.

Vaaliteemani seurasivat Kokoomuksen vaaliteemoja. Kuten puoluehallituksen 10.6.2022 vahvistamassa Kokoomuksen seurakuntavaaliohjelmassa todettiin, ”kirkon arvoja ovat usko, toivo ja rakkaus. Niiden toteuttaminen vaatii toisinaan rohkeutta. Meillä kokoomuslaisilla on rohkeutta ja kykyä tehdä seurakunnissa valintoja, joissa korostuvat merkityksellisyyden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmat.”

Merkityksellisyys

Minulla on rohkeutta tehdä valintoja, joilla kirkon merkityksellisimmät toiminnot pidetään lähellä ihmisiä myös silloin, jos verotulot pienenevät ja toimintoja joudutaan miettimään uudelleen. Osaan pitää huolta taloudesta, jotta toiminta pysyy elinvoimaisena.

Osallisuus

Kaiken ikäisten on tärkeää päästä osallisiksi kristinuskon sanomasta ja kirkon toiminnasta. Kuitenkin erityisesti lapsi- ja nuorisotyöhön, rippikouluun sekä nuorten aikuisten ja opiskelijoiden parissa tehtävään työhön on panostettava. Silti myös ikäihmisten elämässä kirkon pitää voida olla lähellä.

Yhteisöllisyys

Erilaisten seurakuntalaisten osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat tärkeitä osatekijöitä paikallisen yhteisön rakentamisessa. Luottamushenkilöiden rooli kansankirkossa on taata demokratian toteutuminen ja tuoda seurakuntalaisten ääni päätöksentekoon.

Kokoomuksen tavoitteet kokonaisuudessaan, samoin kuin vaalikauden 2019–2022 onnistumisia, löydät täältä ja Kokoomuksen seurakuntavaaliohjelman 2022 täältä.

Ylöjärvellä 2017–2021

Olen asunut valtaosan elämästäni Espoossa, mutta 2015–2021 asuin puolisoni työn vuoksi Ylöjärvellä. Toimin kaupunginvaltuutettuna Ylöjärvellä 1.6.2017–31.7.2021. Suuret kiitokset kaikille äänestäjilleni ja tukijoilleni!

139 ääntä – seitsemänneksi eniten Kokoomuksen listalla Ylöjärvellä – oli vahva luottamuksen osoitus vuonna 2015 kaupunkiin muuttaneelle ehdokkaalle.

Tehtäväni oli koko vaalikauden toimia tämän luottamuksen arvoisesti ja alla kertomieni vaaliteemojen mukaisesti.

Kannustava verotus

Kunnallisvero on pidettävä kohtuullisena. Verokilpailu, joka kannustaa hyviä veronmaksajia pysymään Ylöjärvellä tai muuttamaan tänne, hyödyttää kaikkia kaupunkilaisia.

Verojen korottaminen ei toisi lisää rahaa kaupungille, sillä se vähentäisi ostovoimaa ja aiheuttaisi muiden syiden ohella veronmaksajien muuttoa muualle.

Lapset, nuoret ja harrastukset

Ylöjärven tarjoaman varhaiskasvatuksen ja opetuksen taso on pidettävä hyvänä. Tasoa voidaan myös nostaa! Rahan lisäksi asenteet ratkaisevat: hoitajien ja opettajien on koettava työnsä merkitykselliseksi ja arvostetuksi.

Harrastusmahdollisuuksien lisäämisen osalta kannatan esimerkiksi jalkapallohallin rakentamista Ylöjärvelle.

Työhyvinvointi

Ylöjärven kaupungilla on noin 2 000 työntekijää. Kaupungin henkilöstön työoloihin on panostettava. Työhyvinvointia voidaan lisätä niin riittävien resurssien ja henkilöstömäärien kuin myös hyvän esimiestyön avulla.

Työhyvinvointiin panostaminen vähentää henkilöstön poissaoloja ja vaihtuvuutta.

Elinvoima ja kaavoitus

Kaavoituksella ja maankäytöllä pystymme halutessamme ja muiden toimien ohella vahvistamaan elinvoimaista kaupunkikehitystä.

Ylöjärvellä on paljon vahvuuksia, joiden varaan on turvallista rakentaa niin asumisen kuin yrittämisenkin kasvupaikkakuntaa.

Yrittäjyyden edistäminen

Yrittäjillä on toki vastuu toimintansa laadusta ja mielekkyydestä, mutta kaupungin on voitava mahdollistaa yrittäjyys esimerkiksi järkevällä kaavoituksella ja nopealla lupakäsittelyllä.

Kaupungin ja yrittäjäjärjestöjen välinen yhteistyö on tärkeää!

Mitä sitten?

Palasin loppuvuodesta 2021 Espooseen. Alkuvuodesta 2022 minut valittiin Leppävaaran Kokoomuksen hallitukseen ja sihteeriksi. Lisäksi olen tehnyt sekä omaa (katso tämän sivun alusta) että muiden vaalityötä, viimeksi kevään 2023 eduskuntavaaleissa.

Tälle sivulle olen koonnut tekstejäni, jotka käsittelevät politiikkaa ja muutakin osallistumista yhteisten asioiden hoitamiseen. Lisää löytyy blogista, kolumneista ja mielipidekirjoituksista.