Ehdokkaiden vaalihuuma lienee nyt ylimmillään. Ent äänestäjien? Miksi?

Nyt on aika vaikuttaa. Mutta mihin tulevat kuntapäättäjät oikeasti voivat tarttua? Mihin minä tahdon keskittyä?

Hienoa, jos ehdokkaat ja äänestäjät ovat ainakin jossain määrin kiinnostuneita samoista teemoista.

Kohtuullinen verotus

Kunnallisvero on mielestäni pidettävä kohtuullisena. Tällä hetkellä Ylöjärven veroprosentti on 20,5. Sitä ei ole ollut eikä toivottavasti jatkossakaan ole syytä nostaa. Sote-uudistuksen ja kuntien vastuiden muuttumisen myötä kunnallisveroprosenttien on luonnollisesti tarkoitus laskea reippaasti.

Kunnallisverosta puhutaan usein tasaverona, mutta todellisuudessa se ole sellainen, vaan kunnallisveron osuus tuloista nousee ansioiden kasvaessa. Tämä progressio on tullut yhä selvemmäksi viime vuosina.

Veronmaksajain Keskusliiton mukaan vuonna 2017 kunnallisveroa aletaan ylipäänsä maksaa keskimäärin vasta vajaan 15 000 euron vuosipalkasta. 25 000 euron vuosipalkasta kunnallisveroa maksetaan keskimäärin reilut 10 prosenttia ja 40 000 euron vuosipalkasta taas runsaat 16 prosenttia.

Positiivinen verokilpailu

Verokilpailu, joka kannustaa hyviä veronmaksajia pysymään Ylöjärvellä tai muuttamaan tänne, hyödyttää kaikkia kaupunkilaisia.

Uskon, ettei verojen korottaminen nykytilanteessamme välttämättä enää toisi lisää rahaa kaupungille, sillä se vähentäisi asukkaiden ostovoimaa ja aiheuttaisi muiden syiden ohella hyvien veronmaksajien muuttoa muualle.

”Ihan kivakaan” ei välttämättä riitä: esimerkiksi Nokian, Pirkkalan ja Tampereen kunnallisvero on tällä hetkellä alhaisempi kuin Ylöjärvellä.

Verotus on kuitenkin kokonaisuus: valtuusto päättää myös kiinteistöveroista ja ne ovat Ylöjärvellä onneksi joko täysin tai lähes minimissä. Tällä linjalla on hyvä jatkaa.

Palvelut ja hyvinvointi

Jotta jotain voidaan jakaa, se pitää ensin luoda: rahaa ja voimavaroja pitää siis olla. Kun verot ja maksut pidetään aisoissa, niin valintoja on tehtävä tarjonnassa.

Ylöjärven tarjoaman varhaiskasvatuksen ja opetuksen taso on tällä hetkellä muihin kuntin verrattuna keskimäärin varsin hyvä. Sellaisena se myös näillä näkymin pysyy. Tasoa voidaan toki myös nostaa – myös muuten kuin lisärahalla!

Ylöjärven kaupungilla on noin 2 000 työntekijää, joista moni nimenomaan edellä mainituissa töissä. Kaupungin henkilöstön työoloihin on panostettava – aivan kuten millä tahansa työpaikalla. Työhyvinvointia voidaan lisätä niin riittävien resurssien ja henkilöstömäärien kuin myös hyvän esimiestyön avulla.

Toisin kuin julkisuudessa välillä virheellisesti on väitetty, esimerkiksi erityisopetuksesta ei Ylöjärvellä ole resursseja vähennetty.

Asenteet ja valinnat

Toisaalta rahakaan ei ratkaise läheskään kaikkea: myös asenteilla on suuri merkitys. Muun muassa hoitajien ja opettajien on voitava kokea työnsä merkitykselliseksi ja arvostetuksi.

Miten arvostus voi ilmetä? Muun muassa kodin ja koulun välisenä rakentavana yhteistyönä ja jokaisen oman vastuun ymmärtämisenä. Kouluille ei kuulu siirtää vanhempien kasvatusvelvollisuuksia.

Kun säästöjä on tehtävä, niin voidaanko rahaa antaa mihinkään uuteen kohteeseen? Kyllä, jos siihen on hyvät perustelut. Mielestäni esimerkiksi jalkapallohallin rakentaminen Ylöjärvelle olisi kannattavaa: tarvetta ja käyttäjiä riittäisi – eikä kyse olisi pröystäilystä, vaan tämänkokoiselle kaupungille tyypillisestä tarjonnasta.

Elinvoima ja yrittäjyys

Kaavoituksella ja maankäytöllä pystymme halutessamme ja muiden toimien ohella vahvistamaan elinvoimaista kaupunkikehitystä. Näillä keinoin voimme entisestään kohentaa niin asukkaiden kuin yritystenkin arkea.

Yrittäjillä on toki yleisesti oma vastuu toimintansa laadusta ja mielekkyydestä, mutta kaupungin on voitava mahdollistaa yrittäjyys esimerkiksi järkevällä kaavoituksella ja nopealla lupakäsittelyllä.

Myös esimerkiksi kaupungin ja yrittäjäjärjestöjen välinen yhteistyö on tärkeää.

Ylöjärvellä on paljon vahvuuksia, joiden varaan on turvallista rakentaa niin asumisen kuin yrittämisenkin kasvupaikkakuntaa. Meidän on vain osattava hyödyntää tilaisuutemme.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Ylöjärven Uutisisten vaaliblogissa 29.3.2017