Aiotko äänestää kuntavaaleissa? Ennakkoon vai varsinaisena vaalipäivänä? Millä perusteilla valitset ehdokkaasi?

Usein he, jotka ovat tyytyväisiä, pysyvät melko hiljaa – vaikka vaaleissa äänestäisivätkin. Toisaalta taas he, jotka ovat tyytymättömiä, pitävät välillä kovaakin melua.

Demokratia ei kuitenkaan ole vain suuriäänisimpien mielen mukaan toimimista, vaan esimerkiksi vaaleissa jokainen ääni on samanarvoinen.

Lautakuntatyö

Kaupunginvaltuutettujen paikkojen määräytymisen lisäksi vaalitulos vaikuttaa myös muun muassa lautakuntapaikkojen jakoon. Paikkoja suodaan paitsi uusille valtuutetuille, myös monelle muulle ehdolla olleelle.

Tässä voi olla yksi mainio syy äänestää taitavaa henkilöä – siitä riippumatta, yltääkö hän valtuustoon asti. Lisäksi äänesi hyödyttää tietysti myös koko listaa eli muita saman puolueen ehdokkaita samassa kaupungissa.

Mutta mistä käytännössä on kyse? Mitä tarkoittaa, jos tiedät ehdokkaasi olevan kiinnostunut vaikkapa tehtävistä ympäristölautakunnassa?

Ympäristöasiat

Ympäristölautakunta ei ole mikään ”luonnonsuojelijoiden hörhöilypaikka”. Kyseinen lautakunta huolehtii muun muassa toimivasta kaupunkisuunnittelusta. Sillä taas varmistetaan esimerkiksi yritysten toimintaedellytyksiä.

Kaupungin on tärkeää mahdollistaa yrittäjyyttä esimerkiksi järkevällä kaavoituksella ja nopealla lupakäsittelyllä. Tehokkaalla maankäytöllä pystymmekin halutessamme ja muiden toimien ohella vahvistamaan elinvoimaista kaupunkikehitystä.

Toki toisaalta myös esimerkiksi erilaiset teknisen lautakunnan toimintakentässä olevat kunnossapitotoimet vaikuttavat paljon – samoin kuin välillä vaikkapa sekin, missä katuvalot palavat ja missä eivät. Läheskään kaikki valot eivät kuitenkaan ole kaupungin vastuulla, joten yhteistyötä ja tiedonkulkua tarvitaan korostetusti.

Miksi yrittäjät?

Miksi korostan yritysten toimintaedellytyksiä? Koska tarvitsemme yrityksiä ja yrittäjiä: sitä kautta syntyy hyvinvointia. Kaikki yritykset eivät tarvitse tonttia tai kaupungin myöntämiä lupia, mutta ne toimivat yhtenä esimerkkinä. Kaupunki voi palvella ja auttaa yrittäjiä myös monilla muilla tavoin.

Ketään ei kannata pakottaa yrittäjäksi vastoin tahtoaan, mutta kokeilemiseen kannustaisin. Yrittäminen auttaa ymmärtämään muun muassa sen, että ennen kuin jotain voi jakaa, se pitäisi ensin luoda. Rahaa saa toki velaksikin, mutta määräänsä enempää sitä ei ole syytä ottaa.

Miksi hyvinvointi rakentuu pitkälti nimenomaan yritysten tarjoamien töiden varaan? Siksi, että vaikka veroja maksetaan kaikista tietyn vuositason ylittävistä palkoista ja monista muistakin tuloista, niin yksityiseltä puolelta tulevat ne varat, jotka monelta osin mahdollistavat myös julkisen talouden toiminnan.

Sujuvaa arkea

Toivon meille kaikille mahdollisuutta sujuvaan arkeen. Jokaisella on varmasti sitä koskevat omat määritelmänsä ja hyvä niin. Monella arki on jo nyt varsin hyvää, mutta aina voimme parantaa – tavalla tai toisella.

Poliitikot ja viranhaltijat eivät kuitenkaan voi tehdä ihmeitä: käytettävissä olevat rahat on mitoitettava johdonmukaisesti lyhyen aikavälin lisäksi myös pidemmälle tähtäimelle.

Päätöksenteossa kuullaan joka tapauksessa kaikilla tasoilla asiantuntijoita ja annetaan mahdollisuuksia uusille ideoille. Kaikilla kuultavilla on mahdollisuus vaikuttaa.

Uskon ja tiedänkin, että Ylöjärvellä on paljon vahvuuksia, joiden varaan on turvallista rakentaa niin asumisen kuin yrittämisenkin kasvupaikkakuntaa.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Ylöjärven Uutisissa 29.3.2017