Jumppasali tömisee. Hiki virtaa. Eri-ikäiset ja -kokoiset ihmiset osallistuvat vuoden alussa lanseerattuun uuteen tuntiin. Ennakkotietojen perusteella olin antanut itseni ymmärtää, että täällä on syytä olla hyvässä kunnossa.

Oikein päätelty. Hyvä kunto auttaa minuakin jaksamaan alusta loppuun – teen ainakin melkein kaiken mitä ohjaaja käskee. Ensi alkuun ohjelma tuntuu erityisen haastavalta ja raskaalta, mutta muutaman kerran jälkeen todennäköisesti helpottaa. Alussa myös innostukseni lienee korkeimmillaan. Myöhemmin osa innostuksesta luultavasti muuttuu kannustavaksi kehittymisen tulosten seuraamiseksi.

***

”Innostava kulttuuri rakentuu yksinkertaisista eväistä: yhteisössä on lupa olla oma itsensä, vastuun lisäksi myös valtaa on delegoitu ja yhteisöllä on aidosti jäsenten toimintaa ohjaavat arvot mahtipontisten julistusten sijaan. Innostavan kulttuurin pohjana ovat paitsi yhteiset arvot myös sen päälle rakennetut oikeudenmukaiset käytännöt.” (Pauli Aalto-Setälä ja Mikael Saarinen: INNOSTUS, s. 129, Talentum 2014)

Mielestäni Ylöjärvellä on juuri tämän tyyppinen innostava ja innostunut ilmapiiri. Se on käynyt ilmi monessa yhteydessä useiden haasteiden ja muutosten keskellä. Uskon, että tämä myönteinen vire säilyy tulevaisuudessakin. Ylöjärvi on järkevän kokoinen elinvoimainen kasvukunta, jolla on kaikki edellytykset jatkaa olemassaoloaan.

***

Innostavuuteen liittyy kannustavuus, joten kannustavuusnäkökohdat on syytä huomioida päätöksenteossa. Miten kaupunki käytännössä kannustaa ja keitä? Priorisoinnit ovat arkipäivää, valintoja on tehtävä. Ylöjärvi panostaa muun muassa yritysten toimintaedellytysten kehittämiseen ja laajentamiseen. Arvostan tätä. Ylöjärvellä toimii tällä hetkellä lukuisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Näin on varmasti tulevaisuudessakin.

Kannustavuus edellyttää myös verorasituksen pysymistä kohtuullisena. Esimerkiksi Suomen hallituksen kaavailemat sosiaali- ja terveysalan uudistukset eivät saisi vaikuttaa kokonaisveroasteen nousuun niissäkään kunnissa, jotka tähän asti ovat hoitaneet palvelunsa tehokkaasti. Joka tapauksessa, jos nämä uudistukset toteutuvat, kuntien rooli muuttuu niiden palvelutehtävän supistuessa.

***

Ylöjärven vuoteen 2024 ulottuva kaupunkistrategia sisältää vision ”hyvässä kunnossa”. Ylöjärven menestymisen strateginen perusta on kasvavassa ja kehittyvässä Tampereen kaupunkiseudussa, ketterässä tontti- ja elinkeinopolitiikassa sekä toimivissa, hyvinvointia turvaavissa ja mahdollistavissa peruspalveluissa.

Aina ei kaikilla ole kivaa ja välillä elämä tuntuu kohtelevan epäreilusti. Urheilukaverini reväytti lihaksensa päivittäisestä ahkerasta venyttelystä ja verryttelystä huolimatta. Minä sen sijaan olen ollut lihashuollon suhteen melko laiska, mutta olen silti säästynyt vastaavilta loukkaantumisilta.

Onneksi kaverini on perusolemukseltaan vetreä ja aktiivinen, joten hän todennäköisesti paranee pian. Hyvässä kunnossa on hyvä suunnata tulevaisuuteen.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Ylöjärven Uutisissa 20.1.2016