Millainen on tulevaisuuden kunta? Me voimme vaikuttaa siihen. Varmaa on, että sekä muutoksia että pysyvyyttä tarvitaan.

Mielestäni hyvä kotikunta mahdollistaa asukkailleen sujuvan arjen ja turvallisen ympäristön. Kyse on vastuun, välittämisen, yksilönvapauden ja mahdollisuuksien tasa-arvon yhdistämisestä.

Uudistukset

Maakuntauudistus ja siihen liittyvä sosiaali- ja terveyspalvelujen siirto kunnilta maakuntien hoidettavaksi muuttavat kuntien tehtäväkenttää merkittävästi. Muutos on iso, hallinnollisesti jopa historiallisen suuri.

Tulevien uudistusten myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus- ja järjestämisvastuu poistuvat kunnilta. Vapautuvia voimavaroja on tällöin mahdollista suunnata elinkeinopolitiikan tekemiseen. Se taas vahvistaa kuntien roolia yrittäjyyden, työn ja hyvinvoinnin luomisessa.

Uudistuksia on perusteltu muun muassa sillä, että niiden myötä palveluja pystytään tarjoamaan suomalaisille tasapuolisesti tulevaisuudessakin. Uudistusten jälkeen kunnat toimivat korostetusti koulutuksen, kulttuurin, liikuntapalveluiden, hyvinvoinnin ja elinvoiman keskuksina.

Elinvoima

Elinvoima koostuu muun muassa vetovoimaisesta ympäristöstä, kilpailukykyisestä ja monipuolisesta yrityskannasta, osaavan työvoiman saatavuudesta, palveluista ja yhteisöllisyydestä. Elinvoiman kasvu saavutetaan edistämällä ja tukemalla elinkeinoelämän ja työllisyyden myönteistä kehitystä ja kaupungin kasvua.

Esimerkiksi Ylöjärvi on sitoutunut tarjoamaan vetovoimaista toimintaympäristöä, joka mahdollistaa yritysten sijoittumisen ja toimimisen kaupungissa. Kaupungin päätöksenteossa huomioidaan elinkeinoelämän tarpeet monipuolisesti.

Koska uudet työpaikat syntyvät lähinnä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, Ylöjärvi edesauttaa toiminnallaan myös korkean työllisyysasteen saavuttamista ja ylläpitämistä.

Yhteistyö

Kuntalaisten osallistumista palveluiden kehittämiseen on tulevaisuudessa syytä vahvistaa entisestään. Hyvät kunnat kehittävät organisaatioitaan siten, että asukkaiden kokonaisvaltainen palvelu ja hyvinvointi ovat keskipisteessä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita verorahojen holtitonta jakoa tai verojen perusteetonta nostamista.

Vastuulliset päätöksentekijät ymmärtävät, että ikävän tuntuisiakin ratkaisuja on välillä tehtävä. Kaikki tuskin koskaan ovat yhtä aikaa tyytyväisiä. Kaikkia kuitenkin kuunnellaan, jolloin vastuulliset päätöksentekijät huomaavat myös, että suurimpaan ääneen huutavat eivät yleensä ole suurin ryhmä.

Ylöjärvelläkin kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden, yhdistyksen ja muiden toimijoiden välinen aktiivinen vuoropuhelu on yksi tavoitteiden saavuttamisen edellytyksistä.

Kynnys mahdollisesti tarvittaville toimintatapamuutoksille ja kokeilulle pyritään pitämään matalana.

Itsenäisyys

Kun tarkastellaan tulevia vuosikymmeniä, kuntien määrä vähenee entisestään. Liitoksiin pitää kuitenkin olla hyvät syyt. Pakkoliitoksia en kannata.

Ylöjärvi on kasvava ja vireä kaupunki. Väestönkasvumme on tällä hetkellä muutama sata henkeä vuodessa. Kaupungin koko on hyvä tällaisena, mutta erinomainen myös suurempana: muutaman kymmenen tuhannen ihmisen paikkakunnalla asiat pysyvät hallinnassa.

Näen Ylöjärven jatkossakin vahvana osana Pirkanmaata – mutta ehdottomasti edelleen itsenäisenä. Siihen sillä on loistavat edellytykset.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Ylöjärven Uutisissa 25.1.2017