Tiikonojan ympäristö oli epäsiisti ja pusikoitunut. Alueen asukkaat olivat jo pitkään toivoneet, että ”joku tekisi jotain” rehevöityneelle kasvistolle ja kaatuneille puille – tai toisaalta lupaa saada itse toimia. Ei kaupungin maille noin vaan saa mennä harventamaan.

Ylöjärven Omakotiyhdistyksen hallitus päätti järjestää talkoot. Yhdistyksen nimestä huolimatta jäsenten – saati sitten yhteisiin projekteihin osallistujien – ei tarvitse asua omakotitalossa.

Täsmäapua

Veroja ja muita maksuja vastaan on toki oikeus vaatia palvelua julkiselta sektorilta. Toisaalta niillä ei voi saada kaikkea. Vapaaehtoisuuteen perustuvat talkoot ovatkin siksi oivallinen tapa hoitaa monia asioita.

Talkootyö on perinteinen naapuriavun muoto. Talkoissa annetaan työpanos ilman korvausta tai korkeintaan ruokaa ja juomaa vastaan.

Talkoissa on yleensä kyse yhdestä kertaluontoisesta suorituksesta, joten osallistujilta ei vaadita pitkäaikaista sitoutumista. Tällainen vapaus on monelle nykyään tärkeää.

Lupa ja tuki

Soitin kevättalvella yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan roolissa kaupungin yhdyskuntatekniikan päällikölle ja kerroin toiveemme. Hieno juttu ja toki saatte luvan sekä risujen poiskuljetukset, oli tiivistetty vastaus.

Lupaprosessi oli ainakin omasta näkökulmastani helppo: yhdistys ja kaupunki hoitivat sen kuntoon puhelimitse, sähköpostitse ja vielä paikan päällä katselmuksen tehden.

Omakotiyhdistys haki ja sai kaupungilta myös ympäristönhoitoavustusta näihin talkoisiin.

Monet hyödyt

Talkoista on monenlaista iloa: konkreettisen työn jäljen lisäksi ne sekä luovat uutta yhteisöllisyyttä että tuovat myönteistä näkyvyyttä – ja nämä ovat yhdistyksille oivallisia keinoja hankkia uusia jäseniäkin.

Omakotiyhdistyksen talkoot muistuttivat monelta osin taloyhtiöiden talkoita. Talkoilla on niin ikään esimerkiksi pystytetty rakennuksia ja valmennettu urheilijoita.

Talkoissa hienointa on kuitenkin mielestäni vapaaehtoisuus. Niihin ei ainakaan oikeudellisesti voi ketään pakottaa.

Tästä jatketaan!

Mitä Tiikonojalla sitten tapahtui? Alueen asukkaita oli kutsuttu mukaan monen eri tiedotuskanavan kautta.

Osallistujia saatiinkin toukokuun alussa paikalle runsaasti. Työnjohto toimi ajantasaisesti. ”Kysy ennen kuin teet” toimi käytännön ohjeena mainiosti.

Muutama kohta jäi vielä hieman kesken. Ei yhdessä päivässä kaikkea yleensä valmiiksi saadakaan. Tarkoituksena on jatkaa viimeistään syksyllä: alustavat keskustelut on jo käyty ja innokkaita tekijöitä tiedossa.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Ylöjärven Uutisissa 7.6.2017